Muziekarchief gebruiksvoorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie op deze site: de teksten, afbeeldingen en andere items worden door het auteursrecht beschermd. Wil je ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet je hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag je niet gebruiken.

Links naar muziekarchief.be

Je mag op je eigen website een link aanbrengen naar de verschillende pagina's en posts van www.muziekarchief.be.