SABAM Nekka VRT

Info en Colofon

Op zoek naar meer literatuur over de eerste generatie Vlaamse chansonniers? Zie: Boekenlijst.

Colofon

Deze website is een initiatief van Muziekcentrum Vlaanderen vzw, met de bereidwillige medewerking van Jari Demeulemeester.
Alle artikels werden opgesteld door Pol Van Mossevelde, behalve Omtrent Kleinkunst door Luk Saffloer.

De redactie van dit project werd gesponsord door Sabam Cultuur.
Als partner in muziekarchief.be en dit project werkte de VRT / Cobra.be mee aan het ter beschikking stellen van vrijwel alle archiefmateriaal (beeld & geluid) die je op deze pagina's kan terugvinden.

Hartelijk dank aan alle artiesten die hun medewerking verleenden en aan Nekka.

De informatie op deze site: de teksten, afbeeldingen en andere items worden door het auteursrecht beschermd. Wil je ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet je hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

Gebruik van archiefbeelden en geluidsopnames

Muziekcentrum Vlaanderen heeft zoveel mogelijk inspanningen geleverd om alle rechthebbenden van het audiovisueel materiaal op deze website te contacteren. Bent u echter rechthebbende van beschermd materiaal en heeft u op deze website toch audiovisueel materiaal aangetroffen waarvoor u geen toestemming heeft gegeven, gelieve ons dan schriftelijk te contacteren met de volgende gegevens:

Contact:
Muziekcentrum Vlaanderen vzw
Steenstraat 25
B-1000 Brussel
België
muziekarchief@muziekcentrum.be

Boekenlijst

Op zoek naar meer literatuur over de eerste generatie Vlaamse chansonniers? Eerder verschenen natuurlijk al een aantal boeken en publicaties over hetzelfde thema. De meeste van deze uitgaven zijn niet meer in de reguliere handel verkrijgbaar, maar kan ze je nog wel in verschillende gemeentelijke bibliotheken ontlenen. Al deze boeken kunnen ook ter plaatse geraadpleegd (maar niet ontleend) worden in het documentatiecentrum van Muziekcentrum Vlaanderen.

Over de ontwikkeling van de Vlaamse kleinkunst is ook De Vlaamse Kleinkunstbeweging na de tweede Wereldoorlog, een thesis uit 1992 van Peter Notte, uitermate interessant leesvoer.